FacebookInstagram

Zpět na blog

Aktualizace iOS na iPhonu

Při aktualizaci na nejnovější verzi iOS zůstanou vaše data a nastavení beze změny.

Poznámka: Před aktualizací nastavte iPhone na automatické zálohování nebo ho zazálohujte ručně.

Automatická aktualizace iPhonu

Pokud jste automatickou aktualizaci nezapnuli při úvodním nastavení iPhonu, přejděte do Nastavení  > Obecné > Aktualizace softwaru > Automatické aktualizace a zapněte volbu Automatické aktualizace.

iPhone bude aktualizace automaticky bezdrátově stahovat a instalovat a každou aktualizaci vám předem oznámí. Chcete‑li se podívat na číslo nainstalované verze iOS, přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.

Ruční aktualizace iPhonu

Přejděte do Nastavení  > Obecné > Aktualizace softwaru > Automatické aktualizace a vypněte volbu Automatické aktualizace.

Aktualizace softwaru můžete vyhledat a nainstalovat kdykoli. Přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Na displeji se objeví verze systému iOS, kterou máte momentálně nainstalovanou, a informace o tom, zda je k dispozici aktualizace.

Aktualizace přes počítač

 1. Připojení iPhonu k počítači přes USB.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na bočním panelu Finderu na Macu: Vyberte iPhone a potom v horní části okna klikněte na volbu Obecné.

   Poznámka: Chcete-li aktualizovat iPhone ve Finderu, je nutné mít systém macOS Catalina. Ve starších verzích systému macOS se aktualizace iPhonu provádí v iTunes.

  • V aplikaci iTunes na PC s Windows: Klikněte na tlačítko iPhone poblíž levého horního rohu okna iTunes a potom na Souhrn.

 3. Klikněte na Ověřit aktualizace.

 4. Chcete‑li dostupnou aktualizaci nainstalovat, klikněte na Aktualizovat.